Ty Hafan

rydym yn dwlu ar wirfoddolwyr

we love volunteers

Un fantais fawr o ddod yn bartner corfforaethol gyda Tŷ Hafan yw ein bod ni’n gallu cynnig llawer o gyfleoedd gwirfoddoli unigryw i’ch gweithwyr.

Mae’r cyfleoedd hyn yn ffordd ardderchog o gefnogi gwaith hollbwysig Tŷ Hafan, codi morâl yn eich cwmni, ac annog gweithwyr o adrannau gwahanol i gydweithio.

Siaradwch â’ch rheolwr cyfrifon Tŷ Hafan am y cyfleoedd gwirfoddoli cyffrous y gallwn eu cynnig i weithwyr eich cwmni.

gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli’n addas ar gyfer pawb, a gall eich rôl gyntaf gyda ni bara am ddim ond ychydig oriau neu am flynyddoedd lawer – does dim gwahaniaeth.

Donate

share