Ty Hafan

rhwyfo pwerus!

rafting

Os ydych yn chwilio am ffordd gyffrous o godi arian ar gyfer Tŷ Hafan, byddai her rafftio dŵr gwyn yn y Deyrnas Unedig neu dramor yn berffaith i chi.

Mae sawl cwmni sy’n cynnig cyfle i chi i wneud hyn, gan gynnwys Global Adventure Challenges


siaradwch â ni cyn trefnu eich lle

Os byddwch yn penderfynu rhoi cynnig ar her rafftio dŵr gwyn, cysylltwch â ni cyn trefnu eich lle trwy lenwi ein ffurflen ymholi ar-lein.

Bydd ein tîm Codi Arian yn cysylltu â chi er mwyn trafod sut y gallwn sicrhau bod eich her yn codi cymaint o arian ag sy’n bosibl, yn y ffordd orau bosibl, ar gyfer Tŷ Hafan.


dewiswch hunan-ariannu eich her rafftio dŵr gwyn

Mae’n debyg y bydd cwmnïau sy’n trefnu heriau rafftio dŵr gwyn yn cynnig dewisiadau o ran sut i dalu am eich her. Rydym yn eich cynghori chi i hunan-ariannu eich her. Trwy wneud hyn, bydd yr arian y byddwch yn ei godi’n mynd yn uniongyrchol i Dŷ Hafan fel bod modd i ni ei ddefnyddio ar unwaith.


ffordd rwydd o godi arian

Hoffech chi gael hwyl mewn her rafftio dŵr gwyn? Os felly, ewch i Virgin Money Giving neu Just Giving i sefydlu tudalen gyfrannu ar-lein a rhoi gwybod i bawb amdani.

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw i chi wrth godi arian.

Donate

share