Ty Hafan

yr hyn rydym ni’n ei wneud

Ein gweledigaeth yw sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru sy’n byw bywyd byr yn cael cyfle i fyw bywyd teuluol llawn.

what we do

Er mwyn i hyn ddigwydd, mae’n hanfodol hefyd fod mamau, tadau, brodyr a chwiorydd yn cael y gefnogaeth i’w helpu mewn cyfnod mor anodd.

Mae hyn yn golygu ein bod ni’n cynnig amrywiaeth eang o rhad ac am ddim yn ein hosbis ac yn y gymuned.

Mae ein staff arbenigol – sy’n cynnwys nyrsys plant, gweithwyr cymorth i deuluoedd, a gweithwyr chwarae – yn rhoi gofal a chysur i deuluoedd dros gyfnod o wythnosau, misoedd a blynyddoedd, gan eu helpu i greu atgofion gwerthfawr i’w coleddu am byth.

Rydym hefyd yn cynnig gofal seibiant byr i blant a phobl ifanc yn ein hosbis, er mwyn i’w teuluoedd gael seibiant oddi wrth eu dyletswyddau gofalu. Yn ystod yr ymweliadau hyn, mae croeso i rieni ac aelodau eraill o’r teulu hefyd aros yn yr hosbis.

Os daw’r dydd trist pan fo plentyn yn marw, rydym yn dal i fod ar gael i’r teulu, am ba mor hir bynnag y mae arnynt ein hangen ni. Nid ydym fyth yn rhoi’r gorau i ofalu am y galarwyr.

Y dyddiau hyn, rydym yn gofalu am nifer cynyddol o blant sy’n byw bywydau byr, a’u teuluoedd. Dyna pam y mae arnom angen i’n cefnogwyr rhyfeddol ddal ati i wneud gwahaniaeth, a chefnogwyr newydd i ddechrau ein cefnogi fel bod modd i ni wneud gwahaniaeth i hyd yn oed ragor o fywydau.


ein datganiadau gweledigaeth a chenhadaeth

ein gweledigaeth

“Gweld Cymru fel gwlad lle mae plant y disgwylir iddynt farw yn ystod eu plentyndod yn byw bywyd teuluol llawn.”

ein cenhadaeth

“Cynnig safon uchel o ofal a chymorth rhad ac am ddim i deuluoedd plant yng Nghymru y disgwylir iddynt farw yn ystod eu plentyndod.”

 

sut rydym yn ariannu ein gwasanaethau

Mae’n costio mwy na £4.3 miliwn bob blwyddyn i Dŷ Hafan ddarparu ein gofal arbenigol unigol a’n gwasanaethau allgymorth. Cliciwch isod i weld sut rydym ni’n codi’r arian hwn.  

Donate

share