Ty Hafan

beth allwn ni ei gynnig i chi

what we can do

Fel rhan o’ch partneriaeth gorfforaethol â Tŷ Hafan, byddwn yn cydweithio’n agos â’ch cwmni er mwyn:

  • eich helpu chi i gyflawni eich amcanion ym maes cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, a dangos arfer busnes cyfrifol
  • cefnogi eich polisïau i gadw a recriwtio staff
  • cynnig cyfleoedd meithrin tîm a chyfleoedd gwirfoddoli unigryw i’ch gweithwyr
  • datblygu cynllun Cysylltiadau Cyhoeddus a marchnata gyda’r nod o roi sylw yn y wasg i’ch partneriaeth Tŷ Hafan.
  • Hybu ein partneriaeth trwy wefan Trydar ac ar wefan Tŷ Hafan.

 

Yn ogystal, bydd un o reolwyr cyfrifon Tŷ Hafan yn cefnogi eich cwmni’n bersonol trwy gydol ein partneriaeth.

Gallwn hefyd eich galluogi i ddefnyddio ein pecyn cymorth codi arian i’ch helpu chi i wneud y gorau o’ch gweithgareddau codi arian.

 

Sut gallwn ni eich cefnogi chi

Mae gan ein rheolwyr cyfrifon corfforaethol brofiad eang yn y maes, ac nid oes dim yn ormod o drafferth iddynt. Bydd yr agwedd hon yn sicrhau bod eich partneriaeth â Tŷ Hafan yn llwyddiant mawr.

share