Ty Hafan

ffyrdd o weithio gyda ni

ways of working with us

P’un ai a ydych yn fusnes bach lleol neu’n gwmni rhyngwladol, mae llawer o ffyrdd gwych y gallwch chi a’ch gweithwyr weithio gyda ni i gefnogi gwasanaethau Tŷ Hafan sy’n newid bywydau.

O enwi Tŷ Hafan fel ‘elusen y flwyddyn’ eich cwmni, i drefnu digwyddiad codi arian, i wirfoddoli – gallwch wneud hyn i gyd a llawer, llawer mwy.

Yn ogystal, trwy gydol eich partneriaeth â ni, byddwn yn rhoi pob cefnogaeth i chi er mwyn sicrhau bod eich gweithgareddau’n llwyddiant mawr.

 

share