Ty Hafan

codi’n uchel

trek

Mae llawer o hirdeithiau a dringfeydd cyffrous y gallwch roi cynnig arnynt yn y DU a thramor er mwyn codi arian i gefnogi gwasanaethau hanfodol Tŷ Hafan.

Dyma rai o’r cwmnïau sy’n rhoi’r cyfle i chi i wneud hyn: Adventures InternationalGlobal Adventure Challenges, Skyline Events, Dream Challenges and Charity Challenge, neu beth am edrych ar ein calendr digwyddiadau i gael ysbrydoliaeth?

GE Aviation Wales Welsh3peaks Challenge

Why not take on the original Welsh3peaks Challenge with Tŷ Hafan, tackling the three highest peaks in North, Mid and South Wales all within 15 hours! Your team will conquer the incredible Snowdon, Cadair Idris and Pen-Y-Fan, and cover a distance of 20.35 miles! 

For more details on this amazing adventure and to register your team click here


siaradwch â ni cyn trefnu eich lle

Os byddwch yn dod o hyd i hirdaith neu ddringfa yr hoffech roi cynnig arni, cysylltwch â ni cyn trefnu eich lle trwy lenwi ein ffurflen ymholi ar-lein.

Bydd ein tîm Codi Arian yn cysylltu â chi er mwyn trafod sut y gallwn sicrhau bod eich her yn codi cymaint o arian ag sy’n bosibl, yn y ffordd orau bosibl, ar gyfer Tŷ Hafan.


dewiswch hunan-ariannu eich her

Mae’n debyg y bydd cwmnïau sy’n trefnu hirdeithiau a dringfeydd yn cynnig dewisiadau o ran sut i dalu am eich her. Rydym yn eich cynghori chi i hunan-ariannu eich her. Trwy wneud hyn, bydd yr arian y byddwch yn ei godi’n mynd yn uniongyrchol i Dŷ Hafan fel bod modd i ni ei ddefnyddio ar unwaith.


ffordd rwydd o godi arian

Rhoi cynnig ar hirdaith neu ddringfa? Os felly, ewch i Just Giving i sefydlu tudalen gyfrannu ar-lein a rhoi gwybod i bawb amdani.


 

 

 

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw i chi wrth godi arian.

Donate

share