Ty Hafan

therapïau

therapies

Dyw ein therapïau ni ddim yn canolbwyntio ar beth mae eich plentyn yn ffaelu’i wneud; yn hytrach rydym yn ei annog i ddarganfod a datblygu’r hyn mae’n gallu’i wneud.

Gallwn helpu eich plentyn i gyfathrebu drwy dechnegau arbenigol sy’n defnyddio chwarae, cerddoriaeth, dŵr, cyfleusterau amlsynnwyr a thechnoleg gwybodaeth.

“Wrth weld Jacob yn chwerthin pan oedd yn hedfan drwy’r awyr ar siglen, fe sylweddolon ni gymaint o brofiadau nad oedd e wedi cael cyfle i’w mwynhau. Roedd ein nerfau ni’n rhacs, ond roedd e wrth ei fodd.”

Sally

Mae’r dulliau hyn nid yn unig yn llawer o sbort, ond maen nhw hefyd yn ysgogi eich plentyn a gallant fod yn llesol iawn i’w ddatblygiad.

Mae gan bob plentyn hawl i chwarae. Gall ein tîm ddefnyddio offer a thechnegau arbenigol i helpu eich plentyn benderfynu sut orau i ymgysylltu â’r byd o’i gwmpas.

Mae gan bob plentyn ystod wahanol o alluoedd, a gallwn weithio gyda’ch plentyn ac aelodau o’ch teulu i wneud chwarae yn bosibl, yn hwyl ac yn llawn antur.


“Diolch i Tŷ Hafan, mae Willow wedi datblygu mwy nag yr oeddem erioed wedi’i ddisgwyl. Pan ddywedwyd wrthym ei bod wedi cydio mewn ratl am y tro cyntaf, roedden ni’n ffaelu credu’r peth”

Kelly

“Y pwll hydrotherapi yw’r lle delfrydol i Rhys ymlacio go iawn. Rydyn ni’n aml yn mynd â Carys i nofio, ond dyma’r tro cyntaf i ni allu nofio gyda’n gilydd fel teulu..”

Natalie

“Mae Mason wrth ei fodd gyda therapi cerdd. Mae’n aml yn lleisio a chanu wrth i Diane ganu’r piano neu’r ffliwt. Mae ganddo wên anferth ar ei wyneb, ac mae’n ffordd wych o’i helpu i ymlacio.”

Mam-gu Mason

gofal diwedd oes

Pan ddaw’r amser i chi ystyried gofal diwedd oes ar gyfer eich plentyn, gallwn gefnogi eich teulu a’ch helpu i wneud penderfyniadau ynglŷn â’r amgylchedd lle byddwch yn derbyn y gofal hwn.

Donate

share