Ty Hafan

sblash!

swim

Mae cymryd rhan mewn digwyddiad nofio yn ffordd ardderchog o godi arian ar gyfer Tŷ Hafan a chadw’n heini ac yn iach yr un pryd.

dyma rai digwyddiadau nofio y gallech roi cynnig arnynt:


Wedi dod o hyd i ddigwyddiad nofio gwych? 

Cysylltwch â ni gyda’ch manylion personol a manylion y digwyddiad trwy lenwi ein ffurflen ymholi ar-lein. Gallwn wedyn eich helpu i godi cymaint o arian ag sy’n bosibl, yn y ffordd orau bosibl, ar gyfer Tŷ Hafan.


ffordd rwydd o godi arian

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw mynd i Virgin Money Giving neu Just Giving i sefydlu tudalen gyfrannu ar-lein a rhoi gwybod i bawb amdani.

 

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw i chi wrth godi arian.

Donate

share