Ty Hafan

eich cefnogi chi

supporting you

Allwedd eich partneriaeth gorfforaethol â ni fydd y rheolwyr cyfrifon ymroddedig yn Nhŷ Hafan.

Byddant yn gweithio’n agos gyda chi er mwyn deall eich busnes a datblygu rhaglen o weithgareddau codi arian a fydd yn eich helpu i gyflawni eich amcanion a chodi llawer o arian.

Mae gan ein rheolwyr cyfrifon corfforaethol brofiad eang yn y maes, ac nid oes dim yn ormod o drafferth iddynt. Bydd yr agwedd hon yn sicrhau bod eich partneriaeth â Tŷ Hafan yn llwyddiant mawr.


"byddem wrth ein boddau’n eich cael chi’n bartner!"


Rhagor o help i godi arian

Mae hefyd gennym becyn cymorth codi arian sy’n cynnwys syniadau codi arian a chanllawiau cam wrth gam ar sut i drefnu digwyddiad codi arian a’i gadw’n ddiogel ac yn gyfreithlon.

Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer y pecyn cymorth, bydd modd i chi ddefnyddio llwyth o adnoddau gwych, gan gynnwys balŵns, posteri, sticeri a llawer mwy.

Yn ogystal, mae croeso i chi lawrlwytho ein canllawiau A-Z ar syniadau codi arian sy’n rhestru llawer o syniadau gwych a gwirion i sicrhau bod yr arian yn llifo i mewn.

 

ffyrdd o weithio gyda ni

P’un ai a ydych yn fusnes bach lleol neu’n gwmni rhyngwladol, mae llawer o ffyrdd gwych y gallwch chi a’ch gweithwyr weithio gyda ni i gefnogi gwasanaethau Tŷ Hafan sy’n newid bywydau.

Donate

share