Ty Hafan

support us

ffyrdd gwych o wneud gwahaniaeth

Bob blwyddyn, mae yna gynnydd yn nifer y plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd yng Nghymru y mae help Tŷ Hafan arnynt. Nawr, mwy nag erioed o’r blaen, mae angen eich cymorth chi arnom, mewn unrhyw ffordd y gallwch ei roi, er mwyn i ni allu bod yno ar gyfer y teuluoedd hyn, yn ein hosbis, yn eu cartrefi ac yn eu cymunedau hefyd.

 

 

yr holl wybodaeth am Dŷ Hafan

Dysgwch beth sy’n gwneud Tŷ Hafan mor arbennig, a’r bobl sy’n gwneud y cyfan yn bosibl, yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol, yn wirfoddolwyr ac yn bobl sy’n codi arian.

Donate

share