Ty Hafan

myfyrwyr sy’n malio

ty hafan events

Mae codi arian ar gyfer Tŷ Hafan pan ydych yn y brifysgol neu’r coleg yn ffordd wych o helpu’r plant a’r bobl ifanc sy’n byw bywydau byr rydym ni’n eu cefnogi. Yn ogystal, mae’n ychwanegu elfen arbennig at eich CV neu’ch ffurflen gais UCAS.

Beth am...

  • drefnu cyfres o giniawau gwadd Come Dine with Me
  • rhoi cynnig ar Record y Byd Guinness – mae digon o ddewisiadau gwyllt i’w cael
  • cynnal noson wibgaru noddedig
  • trefnu digwyddiad brwydr y bandiau neu noson gomedi meic agored
  • annog eich coleg neu’ch prifysgol i ddewis Tŷ Hafan fel ‘elusen y flwyddyn’.

 

ty hafan fundraising pack


Rhagor o gymorth i godi arian

Gall arbenigwyr codi arian Tŷ Hafan eich helpu mewn amrywiaeth eang o ffyrdd i wneud eich digwyddiad codi arian yn llwyddiant mawr. Cewch ragor o wybodaeth gan ein Tîm Codi Arian mewn Busnesau ac yn y Gymuned.

Mae gennym becyn cymorth codi arian gwych sy’n cynnwys syniadau codi arian a chanllaw cam wrth gam i drefnu digwyddiad codi arian gan sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn gyfreithiol.

Pan fyddwch wedi cofrestru ar gyfer eich pecyn cymorth, byddwch hefyd yn derbyn adnoddau gwych, gan gynnwys balŵns, posteri a sticeri.


Codi arian ar-lein


Y ffordd hawsaf i deulu, ffrindiau a chydweithwyr gefnogi eich digwyddiad codi arian yw trwy gyfrannu ar-lein.

I sefydlu tudalen godi arian ar gyfer eich digwyddiad, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw mynd i JustGiving.

 

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw i chi wrth godi arian.

Donate

share