Ty Hafan

datganiad o ddiben

View from the hospice

Mae Tŷ Hafan yn cynnig gwasanaethau gofal lliniarol arbenigol yn rhad ac am ddim i’r plant yng Nghymru sydd â chyflyrau sy’n byrhau bywyd ac na ddisgwylir iddynt dyfu’n oedolion. Darllenwch ein datganiad llawn o ddiben drwy glicio ar y ddolen isod:
Lawrlwythwch datganiad o ddiben Tŷ Hafan
Lawrlwythwch ein datganiad polisi diogelu

 

adroddiad arolygiaeth gofal iechyd Cymru

Rydym yn ymdrechu’n barhaus i gynnal y safonau uchaf o ran gofal, ac i wella ein gwasanaethau. Adlewyrchir hyn yn adroddiad mwyaf diweddar Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar Tŷ Hafan.

Donate

share