Ty Hafan

datganiad o ddiben

View from the hospice

Our 2021 updates are just going through there final check and will be available from early November. If you would like to know more about how we provide care and support, please get in touch.

Mae Tŷ Hafan yn cynnig gwasanaethau gofal lliniarol arbenigol yn rhad ac am ddim i’r plant yng Nghymru sydd â chyflyrau sy’n byrhau bywyd ac na ddisgwylir iddynt dyfu’n oedolion. Darllenwch ein datganiad llawn o ddiben drwy glicio ar y ddolen isod:
Lawrlwythwch datganiad o ddiben Tŷ Hafan
Lawrlwythwch ein datganiad polisi diogelu

 

adroddiad arolygiaeth gofal iechyd Cymru

Rydym yn ymdrechu’n barhaus i gynnal y safonau uchaf o ran gofal, ac i wella ein gwasanaethau. Adlewyrchir hyn yn adroddiad mwyaf diweddar Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar Tŷ Hafan.

Donate

share