Ty Hafan

hwb, cam a naid!

skydive

Rhowch gynnig ar yr her orau bosibl a neidio o awyren i helpu plant, pobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd i dderbyn y gefnogaeth arbenigol y mae ei hangen arnynt.

Gallwch drefnu eich her anhygoel gyda Skydive Swansea a mwynhau’r un rhuthr adrenalin ag un o’r bobl syfrdanol sy’n codi arian ar ein cyfer: ‘Profiad mwyaf cyffrous fy mywyd, yn ddi-os! Cwbl syfrdanol! Am ddiwrnod ffantastig!”


siaradwch â ni cyn trefnu eich lle

Os byddwch yn penderfynu rhoi cynnig ar neidio o awyren, cysylltwch â ni cyn trefnu eich lle trwy lenwi ein ffurflen ymholi ar-lein.

Bydd ein tîm Codi Arian yn cysylltu â chi er mwyn trafod sut y gallwn sicrhau bod eich her yn codi cymaint o arian ag sy’n bosibl, yn y ffordd orau bosibl, ar gyfer Tŷ Hafan.


dewiswch hunan-ariannu eich naid o awyren

Mae’n debyg y bydd cwmnïau sy’n trefnu cyfleoedd i neidio o awyren yn cynnig dewisiadau o ran sut i dalu am eich her. Rydym yn eich cynghori chi i hunan-ariannu eich her. Trwy wneud hyn, bydd yr arian y byddwch yn ei godi’n mynd yn uniongyrchol i Dŷ Hafan fel bod modd i ni ei ddefnyddio ar unwaith.


ffordd rwydd o godi arian

Wedi cofrestru i neidio o awyren? Os felly, ewch i Just Giving i sefydlu tudalen gyfrannu ar-lein a rhoi gwybod i bawb amdani.

 

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw i chi wrth godi arian.

Donate

share