Ty Hafan

gwirfoddoli mewn siop

shop with us

Mae gwirfoddoli’n ffordd dda o ddysgu sgiliau newydd, defnyddio hen sgiliau, cyfarfod llawer o bobl wych a chael profiad gwaith gwerthfawr.

Mae llawer o’n gwirfoddolwyr wedi cael gwaith cyflogedig gennym ni a chwmnïau eraill, ac mae’n ffordd dda o ychwanegu sgiliau defnyddiol iawn i’ch C.V.

Hefyd, trwy roi peth o’ch amser a’ch egni i Dŷ Hafan, byddwch yn ein helpu ni i roi cysur, gofal a chymorth i fwy o blant a phobl ifanc sy’n dioddef o salwch sy’n byrhau eu bywydau, ac i’w teuluoedd.


Wrth eich bodd yn cyfarfod pobl newydd?

Gwirfoddoli mewn Siop

Wrth weini cwsmeriaid, trefnu a pharatoi nwyddau neu greu arddangosfeydd gwefreiddiol yn un o’n siopau, cewch brofiad gwaith gwerthfawr a byddwch yn helpu i newid bywydau.

Cewch hefyd gwblhau ein pecyn Hyfforddiant Rheoli Siop Wirfoddol, sy’n rhoi cyfle ichi ddysgu am y gwahanol agweddau ar weithredu siop lwyddiannus trwy wahanol fodiwlau, a chael sgiliau a phrofiad gwerthfawr ar yr un pryd.


Wrth eich bodd yn rhan o dîm?

Gwirfoddoli yn yr Adran Fanwerthu

Ymunwch â’n Hadran Gweinyddu Manwerthu yng Nghaerdydd a chael profiad gwerthfawr o wneud gwaith swyddfa wrth ein helpu ni i reoli ein gweithgareddau manwerthu.


Wrth eich bodd yn dangos eich gwybodaeth?

Gwirfoddoli fel arbenigwr cynnyrch

Rydym bob amser yn chwilio am bob math o bobl sydd â gwybodaeth arbenigol mewn amrywiaeth o feysydd. Bydd hyn yn ein helpu i nodi a phrisio eitemau a roddir inni, ein helpu i godi cymaint o arian â phosibl, a sicrhau’r gwerth mwyaf. Efallai bod gennych wybodaeth am hen greiriau, eitemau o’r oes a fu, llyfrau, pethau i’w casglu, recordiau finyl neu unrhyw beth tebyg. Cysylltwch â ni a rhowch wybod sut y gallwch helpu.


Cysylltu

I gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli i Dŷ Hafan, llenwch ein ffurflen gyswllt i wirfoddolwyr neu ffoniwch ni ar 029 2053 2199. Byddem wrth ein bodd i glywed gennych.

 

share