Ty Hafan

sending us the money you have raised

does dim byd haws na thalu’r arian rydych wedi ei godi! dewiswch un o’r ddau ddull isod:

talu ar-lein

Talu ar-lein yw’r ffordd gyflymaf o roi’r arian rydych wedi ei godi i Dŷ Hafan. Dilynwch y pedwar cam ar y ffurflen o’r ddolen isod:  

pay online

dulliau eraill o dalu

Mae nifer o wahanol ffyrdd o anfon yr arian rydych wedi ei godi atom. Edrychwch ar y dulliau eraill o roi'r arian rydych wedi ei godi isod: 

other ways to pay button

share