Ty Hafan

atgyfeirio plentyn

how we care

Caiff unrhyw un atgyfeirio plentyn neu berson ifanc â chyflwr sy’n byrhau ei fywyd i Tŷ Hafan, cyn belled â’u bod wedi cael caniatâd y rhieni. Gall y person fod yn aelod o’r teulu, yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol, yn weithiwr cymdeithasol, yn gymydog neu’n ffrind.

Meini prawf atgyfeirio

Darllenwch ein meini prawf ar gyfer atgyfeiriadau arferol i ddeall mwy am y plant rydym yn gofalu amdanynt.

Donate

share