Ty Hafan

ein haddewid i chi

our promise

Rydym yn gwerthfawrogi’r ffaith bod gadael rhodd yn eich Ewyllys yn benderfyniad mawr. Rydym am i chi deimlo’n hyderus ynglŷn â’r modd y byddwn yn defnyddio eich rhodd a’r wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni.

dyma pam rydym yn gwneud yr addewidion canlynol:

  • Byddwn bob amser yn parchu eich preifatrwydd.
  • Ni fyddwn yn eich rhoi dan unrhyw bwysau i ysgrifennu eich Ewyllys, felly cymerwch eich amser.
  • Eich teulu a’ch ffrindiau fydd yn dod gyntaf yn yr Ewyllys. Rydym yn deall hyn, ac ni fyddwn yn ceisio newid unrhyw beth.
  • Nid oes angen i chi roi manylion eich rhodd i ni. Fodd bynnag, os byddwch yn gwneud hynny, byddwn yn trin yr wybodaeth yn gyfrinachol.
  • Gallwch newid eich meddwl ynglŷn â gadael rhodd yn eich Ewyllys ar unrhyw adeg. Nid oes raid i chi ddweud wrthym am unrhyw newid, a byddwn yn parchu hyn yn llwyr.
  • Byddwn yn defnyddio eich rhodd yn ddoeth ac effeithiol i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.
  • Rydym yn hapus i ateb eich cwestiynau, a byddwn yn gwneud hynny’n gyflym ac yn ddidwyll. Fodd bynnag, ni allwn gynnig cyngor, a byddwn bob amser yn argymell eich bod yn siarad â chyfreithiwr lleol ynglŷn â gwneud Ewyllys.

 


Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â’n Tîm Ewyllysiauffoniwch ni ar 029 2053 2270 neu darllenwch ein cwestiynau cyffredin.

 

cwestiynau cyffredin

Mae’r atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin yma. 

Donate

share