Ty Hafan

ein noddwr

HRH Prince Charles

Neges gan ein Noddwr – Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Siarl, Tywysog Cymru.

 "“Mae’n bleser o’r mwyaf gennyf i, fel Noddwr, eich croesawu chi i wefan Tŷ Hafan.

Mae Tŷ Hafan yn rhyfeddol. Nid yn unig y mae yno gyfleusterau rhagorol, ond hefyd mae’r staff yn grŵp arbennig iawn o bobl sy’n dangos cariad ac ymroddiad di-ben-draw i’r rhai sydd dan eu gofal, ac i’w teuluoedd. Gwn, o’r amser rwyf wedi ei dreulio yn yr hosbis, gymaint mae pobl yn gwerthfawrogi’r gofal hwn, a’r gwahaniaeth mawr y mae’n ei wneud. Yn fwy na dim, mae Tŷ Hafan yn lle hapus iawn.

Mae’r wefan hon yn cynnig un dull arall y gall y tîm yn Nhŷ Hafan ei ddefnyddio i gyfathrebu â’u miloedd o gefnogwyr – nid yn unig yng Nghymru, ond hefyd ar draws y byd. Mae pawb sy’n ymwneud â Thŷ Hafan yn ddiolchgar dros ben i chi am ymweld â’r wefan hon, ac am fod yn awyddus i wybod rhagor am achos mor wych . . .”

 

HRH The Prince of Wales Press Release

Read the press release following HRH The Prince of Wales' last visit to Ty Hafan

Donate

share