Ty Hafan

trefnu eich digwyddiad eich hun

organise events

Mae trefnu eich digwyddiad codi arian eich hun yn ffordd wych o gael digonedd o hwyl, a gwneud gwahaniaeth i fywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd rydym yn eu cefnogi.

Cofiwch, does dim gwahaniaeth faint o arian fyddwch chi’n ei godi – symiau bach × llawer o bobl = cefnogaeth hollbwysig ar gyfer plant sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

 

Siaradwch â’n harbenigwyr codi arian

Hoffech chi gymorth i roi sbardun i gychwyn eich syniad codi arian, oes gennych chi gwestiwn, neu oes arnoch chi angen adnoddau codi arian fel ffurflenni noddi neu falŵns?

Os felly, llenwch ein ffurflen gysylltu ar-lein, neu ffoniwch ein Tîm Codi Arian ar 029 2053 2199.

Yn ogystal, edrychwch ar ein hadran cwestiynau cyffredin ynglŷn â chodi arian er mwyn cael atebion a gwybodaeth ddefnyddiol.

 

Gwneud i bobl gymryd sylw o’ch digwyddiad

Yn ogystal â chael cyflenwad o adnoddau gan ein Tîm Codi Arian, gallwch lawrlwytho deunyddiau marchnata codi arian fel y canlynol:

  • posteri gwag dwyieithog – gallwch chi ychwanegu manylion y digwyddiad
  • taflenni A5, tocynnau a gwahoddiadau
  • posteri gwybodaeth a thaflenni
  • llyfryn codi arian
  • sticeri.

Cofiwch: gallwn hefyd hysbysebu eich digwyddiad yn ein calendr digwyddiadau. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi manylion llawn eich digwyddiad pan fyddwch yn cysylltu â ni.


Defnyddiwch ein pecyn cymorth codi arian

Mae ein pecyn cymorth codi arian yn cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer pobl sy’n codi arian am y tro cyntaf, a’r bobl sydd wedi hen arfer gwneud hynny.

Os ydych yn ansicr ynghylch y math o ddigwyddiadau i’w trefnu, mae ysbrydoliaeth i’w chael o’n rhestr o syniadau codi ariangwych a gwirion.

Mae ein pecyn cymorth codi arian yn cynnig canllawiau cam wrth gam ar sut i drefnu digwyddiad codi arian a’i gadw’nddiogel ac yn gyfreithlon yn ogystal ag yn hwyl.


Codi arian ar-lein

Cyfrannu ar-lein yw’r modd hawsaf i’ch teulu, ffrindiau a chydweithwyr gefnogi eich digwyddiad codi arian.

Ewch i JustGiving i sefydlu tudalen codi arian ar gyfer eich digwyddiad..

 

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw i chi wrth godi arian.

Donate

share