Ty Hafan

bant â ni!

mush mush

Bant â ni! Heb amheuaeth, mae her sled sy’n cael ei thynnu gan hysgwn yn un o’r dulliau gorau o godi arian ar gyfer gwasanaethau Tŷ Hafan.

Ymhlith y cwmnïau sy’n cynnig cyfle i chi i wneud hyn mae Global Adventure Challenges a Nature Challenges.


siaradwch â ni cyn trefnu eich lle

Os byddwch yn penderfynu cymryd rhan mewn her sled â hysgwn, cysylltwch â ni cyn trefnu eich lle trwy lenwi ein ffurflen ymholi ar-lein.

Bydd ein tîm Codi Arian yn cysylltu â chi er mwyn trafod sut y gallwn sicrhau bod eich her yn codi cymaint o arian ag sy’n bosibl, yn y ffordd orau bosibl, ar gyfer Tŷ Hafan.


dewiswch hunan-ariannu eich her sled hysgwn

Mae’n debyg y bydd cwmnïau sy’n trefnu heriau sled hysgwn yn cynnig dewisiadau o ran sut i dalu am eich her. Rydym yn eich cynghori chi i hunan-ariannu eich her. Trwy wneud hyn, bydd yr arian y byddwch yn ei godi’n mynd yn uniongyrchol i Dŷ Hafan fel bod modd i ni ei ddefnyddio ar unwaith.


ffordd rwydd o godi arian

Wedi cofrestru ar gyfer her sled hysgwn? Os felly, ewch i Just Giving i sefydlu tudalen gyfrannu ar-lein a rhoi gwybod i bawb amdani.

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw i chi wrth godi arian.

Donate

share