Ty Hafan

martin davies

board member

aelod o’r bwrdd

Treuliodd Martin dros ugain mlynedd yn gweithio gyda manwerthwyr a chwmnïau gwasanaethau ariannol mawr yn rhoi cyngor ar gynllunio a lleoli datblygiad canghennau, a datblygu mentrau marchnata manwerthu. Treuliodd y rhan fwyaf o’r cyfnod hwn gyda chwmni Experian, lle roedd yn Gyfarwyddwr Cynllunio Manwerthu. Yn gynnar yn ei yrfa, gweithiai ym maes Ymchwil Economaidd. Ers i Martin ddychwelyd i fyw yng Nghymru yn barhaol yn 2008, bu mewn swyddi cynghori mewn busnesau yn ne Cymru, ac yn fwy diweddar treuliodd ddwy flynedd fel Cyfarwyddwr Masnachol Grŵp Ymchwil a Marchnata yng Nghaerdydd. Cafodd ei eni yn Nhreorci, ac mae ganddo ddwy radd o Brifysgol Cymru.

share