Ty Hafan

fel unigolyn

as an individual

Does dim rhaid i weithgaredd codi arian i Dŷ Hafan gynnwys llawer o bobl na golygu llawer o drefnu. Gallech helpu i godi cyllid hanfodol trwy wneud rhywbeth ar eich pen eich hun.

beth am...

  • rhoi’r gorau i eitem foethus a chyfrannu’r arian y byddech wedi ei wario arni fel arfer
  • eillio’r gwallt ar eich pen neu’r farf rydych wedi’i thyfu
  • eistedd mewn bath o ffa pob mewn man cyhoeddus
  • rheoli blychau casglu yn eich ardal leol.

 

ty hafan fundraising pack


rhagor o gymorth i godi arian

Gall arbenigwyr codi arian Tŷ Hafan eich helpu mewn amryw o ffyrdd i wneud yn siŵr bod eich digwyddiad codi arian yn llwyddiant mawr. Mae rhagor o wybodaeth yn ein hadran Trefnu eich digwyddiad eich hun.

Mae gennym becyn cymorth codi arian gwych hefyd, a hwnnw’n llawn syniadau ar gyfer codi arian a chanllaw cam wrth gam ynglŷn â sut i drefnu digwyddiad codi arian a sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn gyfreithiol.

Pan fyddwch wedi cofrestru ar gyfer eich pecyn cymorth, byddwch yn derbyn adnoddau gwych, gan gynnwys balŵns, posteri a sticeri.


codi arian ar-lein


Y ffordd hawsaf i deulu, ffrindiau a chydweithwyr gefnogi eich digwyddiad codi arian yw trwy gyfrannu ar-lein.

I sefydlu tudalen codi arian ar gyfer eich digwyddiad, ewch i JustGiving.

 

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw i chi wrth godi arian.

Donate

share