Ty Hafan

donate in memory

Trwy roi arian er cof am rywun annwyl, byddwch yn sicrhau bod mwy o blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd yn derbyn y cysur, y gofal a’r cymorth mae arnynt wirioneddol ei angen.

Gyda’r cymorth hanfodol hwn, gallant greu a choleddu llond bywyd o atgofion yn ystod yr amser sydd ganddynt ar ôl gyda’i gilydd.


sut gallwch chi helpu i gefnogi tŷ hafan er cof am rywun annwyl

  • Trefnu casgliad mewn angladd – ffoniwch ni ar 029 2053 2199 neu e-bostiwch askfundraising@tyhafan.org i drafod yr hyn rydych am ei wneud ac i archebu amlenni neu flychau casglu.
  • Trefnu casgliad ar-lein – gallwch ddefnyddio gwefannau rhoi arian ar-lein fel Virgin Money Giving a JustGiving i ofyn i bobl wneud cyfraniad i Dŷ Hafan er cof am rywun annwyl. Cysylltwch â ni ar 029 2053 2199 neu anfonwch e-bost at askfundraising@tyhafan.org os oes arnoch angen cymorth i wneud hyn.
  • Gwneud cyfraniad personol ar-lein – gallwch ddefnyddio ein ffurflen gyfrannu ar-lein i roi er cof am rywun annwyl. Defnyddiwch y blwch ‘Dywedwch wrthym am eich rhodd' ffurflen i roi gwybod i ni pam eich bod yn cyfrannu, ac er cof am bwy.
 

gwneud cyfraniad gyda siec?

Os ydych yn dymuno gwneud cyfraniad er cof am rywun annwyl â siec, gwnewch y siec yn daladwy i Tŷ Hafan a’i bostio i: Tŷ Hafan, Prif Swyddfa, Heol Hayes, Sili, CF64 5XX.

Pan fyddwch yn anfon eich siec, dylech gynnwys nodyn neu lythyr yn esbonio’r rheswm am wneud cyfraniad ac er cof am bwy rydych yn cyflwyno’r arian.


unrhyw gwestiwn?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â rhoi arian er cof am rywun annwyl, cysylltwch â’r Tîm Codi Arian ar 029 2053 2199 neu e-bost askfundraising@tyhafan.org

 

share