Ty Hafan

rhodd i ddathlu

in celebration

Os ydych yn priodi, neu’n dathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas, gallwch wneud eich dathliad yn un cwbl arbennig trwy godi arian i Dŷ Hafan ar yr un pryd.
Byddwn yn defnyddio’r arian y byddwch yn ei godi i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd, er mwyn iddynt allu gwneud y gorau o’r amser sydd ganddynt ar ôl gyda’i gilydd.

priodi?

Os ydych yn priodi, beth am ystyried codi arian i Dŷ Hafan ar eich diwrnod arbennig trwy ddefnyddio cardiau ffafr priodas, gwahoddiadau ac amlenni rhodd?

Gallwn gydweithio’n agos â chi i gynllunio sut y gallwch wneud rhywbeth gwirioneddol arbennig i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd ledled Cymru.


Am ragor o wybodaeth, neu i ofyn unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’n tîm codi arian ar 029 2053 2255 neu anfonwch e-bost at askfundraising@tyhafan.org

Dathlu pen-blwydd priodas neu ben-blwydd?

Os ydych yn cynllunio pen-blwydd, pen-blwydd priodas neu fedydd, gallwn ddarparu popeth y bydd arnoch ei angen i godi arian ar gyfer gwasanaethau sy’n newid bywydau yn Nhŷ Hafan.

Mae hyn yn cynnwys blychau a phosteri cyfrannu i’ch helpu â’ch gwaith codi arian.

Neu beth am ofyn i’ch teulu a’ch ffrindiau roi cyfraniad i Dŷ Hafan yn hytrach na phrynu anrheg i chi?

Gallwch sefydlu tudalen Virgin Money Giving neu JustGiving i wneud hyn, neu gasglu rhoddion yn eich digwyddiad a’u hanfon yn uniongyrchol atom ni.


I drafod sut y gallwch gefnogi Tŷ Hafan ar eich diwrnod arbennig, ffoniwch ni ar 029 2053 2255 neu anfonwch e-bost at askfundraising@tyhafan.org

 

share