Ty Hafan

sut i adael rhodd

leaving a gift

Rydym yn sylweddoli mai eich teulu a’ch ffrindiau fydd bob amser yn dod gyntaf, ond gallech ystyried gadael rhodd i Dŷ Hafan hefyd.

Mae gadael rhodd i Dŷ Hafan yn eich Ewyllys yn syml iawn, ond dylech bob amser ofyn am gyngor cyfreithiol annibynnol gan wrth baratoi eich Ewyllys. Trwy wneud hynny, bydd eich Ewyllys yn gyfreithiol ac yn ddilys.

I ddod o hyd i’ch cyfreithiwr agosaf, awgrymwn eich bod yn defnyddio Cymdeithas y Gyfraith.


y mathau o roddion y gallwch eu rhoi

Rhan o’ch ystâd – ar ôl i chi ddarparu ar gyfer eich teulu a’ch ffrindiau, gallech adael gweddill eich ystâd i ni. Gelwir hon yn rhodd weddilliol.

Rhodd ariannol – swm penodol o arian yw rhodd ariannol.

Rhodd benodol – gallai’r rhodd fod yn ddarn o emwaith neu unrhyw eitem arall benodol rydych yn ei nodi yn eich Ewyllys.

Rydym yn gwerthfawrogi pob rhodd yn fawr – rhai mawr a bach – a bydd pob punt a dderbynnir yn gwella rhywfaint ar fywydau'r bobl hynny y mae angen ein cymorth arnynt.


gwybodaeth bwysig ar gyfer eich cyfreithiwr

Os ydych yn bwriadu gadael rhodd yn eich Ewyllys i Dŷ Hafan, rhaid cynnwys y manylion canlynol:

Tŷ Hafan, Yr hosbis deuluol ar gyfer bywydau ifanc, Heol Hayes, Sili, CF64 5XX

Rhif Elusen Gofrestredig: 1047912


unrhyw gwestiwn?

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â gadael rhodd yn eich Ewyllys, cysylltwch â’n Tîm Ewyllysiau neu darllenwch ein cwestiynau cyffredin.

 

ein haddewid i chi

Rydym yn gwerthfawrogi’r ffaith bod gadael rhodd yn eich Ewyllys yn benderfyniad mawr. Rydym am i chi deimlo’n hyderus ynglŷn â’r modd y byddwn yn defnyddio eich rhodd a’r wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni.

Donate

share