Ty Hafan

how to find us

ein lleoliad

Lawrlwytho ein map lleoliad PDF


O’r M4

Ewch i’r lôn ar gyfer yr A4050 gan ddilyn arwyddion Maes Awyr Caerdydd a’r Barri. Cymerwch yr A4050 ac ewch yn eich blaen drwy 5 cylchfan fach, gan basio Gwenfô, tafarn y Walston Castle a’r ganolfan arddio ar y dde. Ar ôl Clwb Golff Gwenfô dilynwch y ffordd i’r chwith yn y gylchfan nesaf tuag at y Dociau a Sili i lawr yr A4231 a mynd yn eich blaen at y gylchfan sydd yn ymyl McDonalds. Ewch yn syth dros y gylchfan ar hyd Sully Moors Road. Wrth y gylchfan nesaf trowch i’r dde i Heol Hayes. Mae mynediad yr Hosbis ryw 800 metr ar yr ochr chwith.

 

Prif Swyddfa:
Heol Hayes, Sili, CF64 5XX
Rhif ffôn: +44 (0) 29 2053 2199

Hosbis:
Heol Hayes, Sili, CF64 5XX
Rhif ffôn: +44 (0) 29 2053 2200

Gweld Map Mwy

 

 

cysylltu

Os oes gennych gwestiwn, sylw neu gŵyn, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb yn ddi-oed.

Donate

share