Ty Hafan

adroddiad arolygiaeth gofal iechyd Cymru

View from the hospice

Rydym yn ymdrechu’n barhaus i gynnal y safonau uchaf o ran gofal, ac i wella ein gwasanaethau. Adlewyrchir hyn yn adroddiad mwyaf diweddar Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar Tŷ Hafan. Mae croeso i chi ei ddarllen.
Lawrlwythwch adroddiad 2022 Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar Tŷ Hafan

 

datganiad o ddiben

Mae Tŷ Hafan yn cynnig gwasanaethau gofal lliniarol arbenigol yn rhad ac am ddim i’r plant yng Nghymru sydd â chyflyrau sy’n byrhau bywyd ac na ddisgwylir iddynt dyfu’n oedolion. 

Donate

share