Ty Hafan

rhoi rhodd arbennig iawn

gift in will

I gannoedd o bobl yng Nghymru, mae Tŷ Hafan yn cynnig cymorth pan nad oes ganddynt unrhyw un arall i droi ato. Ond ni fyddem yn gallu bod yma heb y cefnogwyr anhygoel hynny sy’n gadael rhodd i ni yn eu Hewyllys.

Rhoddion mewn Ewyllysiau sy’n ariannu’r gofal a ddarperir i 1 o bob 5 o’r plant rydym yn eu cefnogi. Heb y rhoddion hyn, ni allem barhau i ddarparu ein holl wasanaethau sy’n newid bywydau.

Mae gadael rhodd i ni yn eich Ewyllys yn ffordd wych o wneud yn siŵr y byddwn yno ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd, os oes arnynt ein hangen – a gallai hynny fod 10, 20 neu 50 mlynedd o nawr.

 

cyfraniad er cof

Trwy roi arian er cof am rywun annwyl, byddwch yn sicrhau bod mwy o blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd yn derbyn y cysur, y gofal a’r cymorth mae arnynt wirioneddol ei angen.

Donate

share