Ty Hafan

cymorth rhodd

Trwy lenwi ein ffurflen cymorth rhodd, bydd eich rhodd yn werth 25% yn ychwanegol heb gostio dim mwy i chi.

Gift aid Ty Hafan

Os ydych yn drethdalwr yn y DU, ac yn cytuno i’r broses Cymorth Rhodd, bydd Tŷ Hafan yn derbyn 25% ar ben eich rhodd.

Er enghraifft, os ydych yn drethdalwr ac yn cyfrannu £100 mewn blwyddyn dreth benodol, gall Tŷ Hafan hawlio £25 o Gymorth Rhodd yn ôl gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi heb i hynny gostio dim mwy i chi. Mae hyn yn cynyddu gwerth eich rhodd i £125.

Os ydych yn cytuno i Gymorth Rhodd ar y swm rydych yn ei roi, byddwn hefyd yn gallu hawlio Cymorth Rhodd ar unrhyw roddion eraill a wnaethoch yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf.

Rwyf yn drethdalwr yn y DU. Cewch ymdrin â’r holl roddion rwyf yn eu rhoi neu rwyf wedi eu rhoi i Dŷ Hafan dros y pedair blynedd ddiwethaf fel rhoddion Cymorth Rhodd hyd nes i mi eich hysbysu fel arall.

Rwyf yn cadarnhau fy mod yn talu treth incwm a/neu dreth ar enillion cyfalaf am bob blwyddyn dreth (6 Ebrill hyd 5 Ebrill) sydd o leiaf yn gyfartal â’r swm o dreth y mae’r holl elusennau neu Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol rwyf yn rhoi arian iddynt yn ei hawlio ar fy rhoddion (25c o bob £1 rwyf yn ei rhoi).

(Nid yw trethi eraill megis TAW a Threth Cyngor yn gymwys.)

 

* denotes required information

*

*

*

*

*

*

We`d love to keep you informed of how your support is making a difference to Welsh children and other ways you can help.

Please let us know how you would like to hear from us and we`ll ensure that you get as much or as little as you want

You can change your mind at any time by emailing supporterservices@tyhafan.org

We value your support and respect your privacy. We will never sell or share your details and promise to keep them safe. ‘We’ includes Tŷ Hafan and our subsidiary Crackerjackpot. For further details on how your data is used and stored, visit www.tyhafan.org.uk/data-protection.

Please select your preferences below:
Email
YesNo
SMS
YesNo
Telephone
YesNo

I am a UK taxpayer and understand that if I pay less Income Tax and/or Capital Gains Tax than the amount of Gift Aid claimed on all my donations in that tax year it is my responsibility to pay any difference. This declaration also relates to all donations I have made to Tŷ Hafan in the past four years and all donations I make hereafter until I notify you otherwise.

(Other taxes such as VAT and Council Tax do not qualify).

share