Ty Hafan

cysylltu â ni

cysylltu â ni

Mae croeso i rieni, cefnogwyr, ymarferwyr meddygol, athrawon, gweithwyr cymdeithasol, aelodau’r loteri, cwmnïau a gwirfoddolwyr – yn wir unrhyw un sydd â diddordeb yn Nhŷ Hafan a’n gwaith – gysylltu â ni. Os oes gennych gwestiwn, sylw neu gŵyn, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb yn ddi-oed.
cysylltu â ni

Tŷ Hafan

Heol Hayes
Sili
CF64 5XX
Rhif ffôn: +44 (0) 29 2053 2199
Rhif ffacs: +44 (0) 29 2053 2821

Hospice Reception:

Tel: +44 (0) 29 2053 2201


Fel arall, gallwch gysylltu trwy anfon e-bost i info@tyhafan.org neu drwy ein ffurflen ar-lein isod.

 

share