Ty Hafan

fundraising ideas

syniadau codi arian

Mae yna gannoedd o ffyrdd gwych o godi arian i gefnogi gwaith Tŷ Hafan yn newid bywydau.

I’ch rhoi ar ben y ffordd, dyma rai o’n hoff syniadau. Cymerwch olwg arnynt i gael eich ysbrydoli, ac yna mynd ati i gynllunio eich digwyddiad codi arian.

ty hafan fundraising pack


fundraisers

Trefnu digwyddiad chwaraeon

Beth am drefnu diwrnod golff neu gystadleuaeth rygbi, rhedeg hanner marathon neu ras hwyl, cymryd rhan mewn taith gerdded neu daith feiciau? Mae digonedd o lefydd trawiadol lle gallech wneud hyn yng Nghymru.

 

Gwisgo lan neu lawr!

Beth am gynnal diwrnod gwisg ffansi yn eich ysgol, coleg, gwaith neu grŵp cymunedol i ddathlu diwrnod arbennig yn ystod y flwyddyn? Neu beth am ofyn i bobl roi arian i wisgo dillad anffurfiol am y dydd – ‘onesies’, efallai?

 

Rhywbeth i’r merched!

Does dim angen i weithgareddau codi arian fod yn anodd. Gallech gynnal nosweithiau pampro i chi a’ch ffrindiau gan gael hwyl wrth ddefnyddio pecynnau harddu a sba traed, a pheintio’ch ewinedd. A pheidiwch ag anghofio’r siocled!

 

zipline

Noson i mewn i’r bois!

Beth am gynnal noson berffaith i’r bois: gêm fawr ar y teledu, cyrri cartref, cwrw yn yr oergell, a’r consol gemau wrth law, yn barod i’ch diddanu hyd yr oriau mân.

 

Arddegau ardderchog!

Os yw eich ysgol neu goleg yn cynnal disgo neu ddawns, beth am droi’r digwyddiad yn gyfle i godi arian i Dŷ Hafan hefyd? Neu beth am ofyn i ffrindiau eich noddi i roi’r gorau i rywbeth rydych wrth eich bodd yn ei wneud – rhoi’r gorau i’ch ffôn symudol am wythnos, efallai?

 

Dechrau codi arian o oedran ifanc!

Siaradwch gydag aelodau grŵp chwarae neu feithrinfa eich plentyn ynglŷn â chynnal digwyddiad i Dŷ Hafan – mae picnic tedi bêr, helfa drysor a pharti gwisg ffansi wedi bod yn syniadau poblogaidd yn y gorffennol.

 

Noson allan fawr!

Gallech droi noson arbennig mewn lleoliad lleol yn gyfle i godi arian. Beth am noson casino, noson rasys, neu ddawns ysblennydd?

wheelbarrow

 

Digwyddiadau’r haf!

Ewch allan i fwynhau’r heulwen a chynnal digwyddiadau codi arian gwych dros yr haf. Beth am farbeciw yn eich cartref, picnic yng nghefn gwlad, neu barti gardd mewn lleoliad crand?

 

Defnyddiwch eich ymennydd!

Mae’n hen bryd i chi ddefnyddio’r celloedd llwyd yn eich pen a gwneud rhywbeth gwerth chweil gyda’ch ymennydd! Gallai hynny gynnwys cynnal noson gwis, cystadleuaeth wyddbwyll neu drefnu helfa drysor.

 

Canu am eich swper!

Os ydych yn aelod o gôr lleol, mae trefnu cyngerdd yn ffordd wych o godi arian i Dŷ Hafan. Neu, os nad ydych chi’n fawr o Katherine Jenkins neu Bryn Terfel, beth am gynnal noson garioci neu sioe dalent?


lawrlwythwch y canllaw a–z o syniadau codi arian.


 

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw wrth i chi godi arian.

Donate

share