Ty Hafan

profiadau teuluoedd

community services

Mae pob profiad yn unigryw, ac rydym yn teithio gyda theuluoedd am gyhyd ag y mae arnynt ein hangen ni. Rydym yn helpu teuluoedd i brofi’r llawenydd o fod yn rhieni, yn cynnig help llaw, ac yn eu cefnogi drwy gydol realiti cyflwr eu plentyn.

Dyma rai o’r profiadau y mae ein teuluoedd eithriadol wedi’u rhannu â ni.

 

atgyfeirio plentyn

Gall unrhyw un atgyfeirio plentyn neu berson ifanc â chyflwr sy’n byrhau bywyd i Tŷ Hafan, cyn belled â’u bod wedi cael caniatâd y rhieni. Gall y person hwn fod yn aelod o’r teulu, yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol, yn weithiwr cymdeithasol, yn gymydog neu’n ffrind.

Donate

share