Ty Hafan

cefnogaeth emosiynol

family support

A fyddai’n gwneud gwahaniaeth petaech chi’n gallu rhannu eich ofnau a’ch meddyliau dwysaf gyda gweithiwr proffesiynol hynod brofiadol a chymwys sy’n gallu rhoi cyngor a chymorth i chi?

Ydych chi’n meddwl tybed pam bod hyn yn digwydd i chi neu i’ch plentyn? Mae’n bosibl fod eich ffydd neu’ch credoau’n cael eu herio, neu efallai eich bod yn eich amau eich hun.

Weithiau, mae siarad â rhywun am eich ofnau neu’ch gofidiau’n gallu helpu.

“Fe fyddan nhw’n ffonio dim ond er mwyn gwneud yn siŵr bod popeth yn iawn, ac mae hynny wedi bod yn help mawr.”

Rhiannon

cefnogaeth ymarferol

Mae’n bosibl y bydd yna adegau pryd y bydd arnoch angen help yng nghartref y teulu neu yn yr ysbyty. Pan fyddwch yn wynebu penderfyniadau anodd, gallwn ni eich helpu chi.  

Donate

share