Ty Hafan

cynnig am fargen

bid for bargains


Yn ein siop ar eBay gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o eitemau sydd ar werth mewn ocsiwn. Ewch amdani! Mae’n ffordd wych o gael bargen heb orfod gadael eich cartref cyfforddus a chefnogi ein gwaith hanfodol.

 

defnyddio eBay er lles Tŷ Hafan

ebay for charity

Ffordd wych o gefnogi gwasanaethau sy’n newid bywydau a sicrhau mwy o arian parod i’ch hunan yw defnyddio eBay er lles elusen.

Y cyfan sydd angen ichi ei wneud yw rhestru’r eitemau i’w gwerthu. Yna penderfynu pa ganran o’r pris gwerthu terfynol rydych am ei roi i Dŷ Hafan a pha ganran rydych am ei gadw i’ch hunan. Mae mor hawdd â hynny.

share