Ty Hafan

adnoddau i'w lawrlwytho

downloadable resources

Yma, gallwch ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch er mwyn i'ch digwyddiad codi arian fod yn llwyddiant ysgubol.

Er mwyn helpu i gadw ein costau cyn ised â phosib, rydyn ni'n annog pawb i lawrlwytho ein hadnoddau. Fodd bynnag, os nad oes modd i chi wneud hyn, neu os oes arnoch chi angen ffurflenni noddi neu falŵns, llenwch yffurflen gyswllt ar-lein chadarnhau pa ddeunyddiau yr hoffech eu cael.

Gofynnwn i chi archebu adnoddau dim ond os ydych chi'n hyderus y byddant yn cael eu defnyddio.

Os bydd unrhyw eitemau ar ôl heb eu defnyddio, byddem yn ddiolchgar iawn pe bai modd i chi eu dychwelyd atom.

Deunyddiau i'w lawrlwytho

Poster A4 dwyieithog gwag (PDF)

Poster A4 dwyieithog gwag – templed Word


Tocyn/gwahoddiad dwyieithog gwag (PDF)

Tocyn/gwahoddiad dwyieithog gwag – templed Word


Poster o wybodaeth Saesneg(PDF)

Poster o wybodaeth Gymraeg (PDF)


Beth am brynu sticeri plaen, crwn 37mm ac argraffu eich sticeri Tŷ Hafan gartref neu yn eich gweithle?

Adnoddau ychwanegol

  • Pecyn Cyfryngau - Mae codi arian i Dŷ Hafan yn rhywbeth y dylid bloeddio’n uchel amdano! Mae'n gyfle ardderchog i ofyn am gyfraniadau, hyrwyddo eich digwyddiad neu rannu gwybodaeth am Dŷ Hafan.

    Fe gewch chi amrywiaeth o syniadau ac adnoddau i’ch helpu i godi ymwybyddiaeth o’ch ymdrech i godi arian. Mae'n haws nag a feddyliech chi, ac mae gennym adnoddau ardderchog i'ch rhoi ar ben y ffordd.
  • Ffurflenni noddi - Pan fyddwch chi'n gwneud cais am ffurflenni noddi, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod inni beth yw enw'r digwyddiad, y dyddiad a'r lleoliad. Gofynnir i chi gadarnhau hefyd a oes arnoch angen fersiwn e-bost (pdf) neu gopi caled o'r ffurflen noddi. Os byddwch yn gwneud cais am fersiwn e-bost o'r ffurflen noddi, bydd angen i chi nodi cyfeiriad e-bost dilys.

 

  • Balŵns – Ni ellir archebu mwy na deg balŵn ar gyfer pob person neu ddigwyddiad. - These are limited to a maximum of ten per person or event.

share