Ty Hafan

make a monthly donation

£10 a month: could pay for a session of music therapy at home, helping a life-limited child to express themselves, improve their co-ordination and relax

make a single donation

Your donation will provide comfort, care and support to hundreds of life-limited children, young people and their families across Wales. Please help us to continue our essential service by donating today.

Alternatively, you can use the slider below to select your donation amount


talu arian i mewn

talu arian i mewn

Mae nifer o wahanol ffyrdd o dalu arian i Dŷ Hafan. Dewiswch yr un sydd fwyaf addas ar eich cyfer chi a dilynwch y cyfarwyddiadau’n ofalus.

Y cyfan rydym yn ei ofyn yw i chi dalu eich arian i mewn yn fuan ar ôl i chi orffen codi’r arian. Yna byddwn yn gallu defnyddio’ch arian ar unwaith i helpu plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

learn more


ffyrdd eraill o roi

 

er cof

er cof

Trwy roi arian er cof am rywun annwyl, gallwch helpu plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd i gael y cymorth mae arnynt ei angen.

in celebration

i ddathlu

Os ydych yn priodi neu’n dathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas, gallwch wneud eich dathliad yn fwy arbennig fyth trwy godi arian i Dŷ Hafan ar yr un pryd.

rhoddion mewn ewyllys

rhoddion mewn ewyllys

Mae gadael rhodd yn eich ewyllys yn ffordd arbennig iawn o wneud yn siŵr bod Tŷ Hafan bob amser yno ar gyfer y nifer cynyddol o deuluoedd y mae angen ein cymorth arnynt.

rhoi nwyddau

rhoi nwyddau

Gallwn ddefnyddio unrhyw eiddo nad oes gennych ddefnydd pellach iddo i godi arian ar gyfer ein gwasanaethau hanfodol. Gwerthfawrogwn dderbyn eitemau glân o ansawdd uchel, sydd mewn cyflwr da heb unrhyw ddarnau ar goll.

cymorth rhodd

cymorth rhodd

Trwy lenwi ffurflen cymorth rhodd, bydd eich rhodd yn werth 25% yn fwy heb unrhyw gost i chi.

 

share