Ty Hafan

rhoi nwyddau

Donated Goods – In light of Covid-19.

Due to the current climate we are not accepting any donations at our Head Office in Sully, please read the information below in regards to donating goods:
We aim to take them at all the above shops on a Tuesday and Saturday between 9.00 and 13.00 and 15.00 and 16.00, however, we have limited space available. We are therefore having to suspend taking them when we are full, so we advise that donors phone before they make the journey with donations please.
 
*Abergavenny shop will now be accept accepting donations every open day
*Barry Holton Road Shop will now be accepting donations on Thursday morning's 9am - 1pm
*Cwmbran shop will now take donations on Monday as well as Tuesday and Saturday
*Penarth shop will be trialling a new system for receiving donations. Donations will be accepted on a Tuesday and Saturday by appointment only. Please call 02920 703665 to arrange your donation drop off directly with the shop, thank you.

Please note that we have measures in place to ensure that all donation stations are COVID-secure. And as always, we will only accept clean, bagged & saleable items which is especially important in light of the pandemic. 

Please be mindful that it costs Tŷ Hafan to dispose of dirty/broken/poor quality items. A list of the items we accept can be found here.

Thank you in advance for your donations of pre-loved items to Tŷ Hafan. We rely heavily on our retail income to fund our provision of care for life-limited children and their families, and your quality donations really do help. 

We will keep you updated on our website and on our social media channels with any further changes and if we are able to open any further shops.

If you have any questions about the donation stations, please contact us on 02920 532 255 or email info@tyhafan.org

Thank you (it's good to have you back!)

 


 

donate stock

rydym wrth ein bodd yn derbyn eich nwyddau diangen

Y llynedd, codwyd swm sylweddol trwy werthu’r nwyddau a gyfrannwyd gan gefnogwyr Tŷ Hafan i’n siopau, a defnyddiwyd yr arian i roi cymorth hanfodol i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

Helpwch ni i guro cyfanswm y llynedd trwy roi eitemau o ansawdd uchel sy’n lân ac mewn cyflwr da.


rydym wrth ein bodd â’r rhan fwyaf o’r pethau a roddir i ni, ond yn enwedig y canlynol:

 • dillad dynion, menywod a phlant
 • cyfwisgoedd fel esgidiau, beltiau, bagiau a gemwaith
 • bric-a-brac – unrhyw beth, gan gynnwys crochenwaith, lluniau a phlatiau
 • eitemau i’r cartref – unrhyw beth, o luniau i blatiau
 • llyfrau, DVDs a chryno-ddisgiau
 • dodrefn – cofiwch fod angen label diogelwch tân ar ddodrefn clustogog
 • dillad gwely, llenni, llieiniau bwrdd a matiau
 • nwyddau i fabanod, gan gynnwys pramiau a dodrefn ystafell wely babi
 • teganau plant – gwnewch yn siŵr fod y marc CE arnynt
 • beiciau ac offer ffitrwydd
 • eitemau trydanol fel setiau teledu, peiriannau DVD a radio.

 

Retail Gift Aid

If you are a UK tax payer, every item you donate could be worth more to us at no extra cost to you. By allowing us to claim Gift Aid on the sales proceeds of your donated items, we can claim an additional 25p for every £1 raised. To sign up for Retail Gift Aid, please visit your local Tŷ Hafan shop.

Please read our full Retail Gift Aid terms and conditions which have been recently updated.


sut i roi

mae rhoi eitemau yn rhwydd iawn. Gallwch wneud un o’r canlynol:

 • creu eich safle cyfrannu eich hun yn eich gweithle, ysgol neu unrhyw fan lle gallwn gasglu eich eitemau’n rhwydd – cysylltwch â ni ar 029 2053 2199 am ragor o wybodaeth.

peidiwch ag achosi costau i ni

Mae didoli a gwaredu eitemau na allwn eu gwerthu yn costio mwy o arian i Dŷ Hafan bob blwyddyn –miloedd o bunnoedd y gallem fod wedi ei wario yn cynorthwyo plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

Felly peidiwch â chyfrannu tapiau fideo, casetiau, setiau teledu analog neu ddodrefn clustogog heb label diogelwch tân.

share