Ty Hafan

cwtch newsletter

tŷ hafan cylchlythyr gwanwyn/haf 2022

Yn y rhifyn hwn:

  • straeon o’r wal olion dwylo - Mae'r waliau print llaw yn un o nodweddion enwocaf Tŷ Hafan, sy'n brif gynheiliad ers i ni agor gyntaf. Dyma sut rydyn ni wedi llwyddo i gadw'r nodwedd fel rhan o'r gwaith adnewyddu.
  • seth yn gwneud ei farc - Seth yw aelod Senedd Ieuenctid Cymru cyntaf erioed Tŷ Hafan ac mae wedi cynllunio cymaint i helpu pobl ifanc fel ef "i wneud yn siŵr nad oes unrhyw beth yn anghyraeddadwy".
  • cipolwg ar yr arwyr tawel - Mae Tŷ Hafan yn llawn arwyr fel Karen sy’n helpu i wneud bywydau’r teuluoedd rydyn ni’n eu cefnogi ychydig yn haws, yn barod i gefnogi nyrsys ac yn caru chwarae blêr lawn cymaint â’r plant.

cwtch downloadlawrlwythwch eich cwtch yma:  

Lawrlwythwch Cwtch PDF

A pheidiwch ag anghofio, os hoffech wybod pan fydd pob copi o Cwtch yn cael ei ryddhau, cliciwch yma i ymuno â'n rhestr e-bostio 'Cwtch Bach'.

 


 

oeddet ti'n gwybod...

Gair Cymraeg iawn yw "Cwtch" ond fe'i ceir bellach yng ngeiriadur Saesneg Rhydychen sy'n disgrifio cwtsh neu gwtsh. Mae'n lle y gallwch chi fynd iddo i fod yn ddiogel, yn gynnes ac yn saff; mewn geiriau eraill ... Tŷ Hafan

 

share