Ty Hafan

cwtch newsletter

cylchlythyr tŷ hafan hydref 2021

Yn y rhifyn hwn:

  • straeon o'r ardd goffa - Yr ardd goffa o bosib yw ardal Tŷ Hafan sy'n golygu'r mwyaf i'n teuluoedd. Dyma rai o'r rhesymau pam.
  • stori ollie - Daeth Ollie a'i theulu i Dŷ Hafan gyntaf ym mis Medi 2020 - mae mam Sophie yn rhannu eu stori ac yn egluro sut mae Tŷ Hafan, yn llythrennol, yn achubiaeth i'r teulu cyfan.
  • eich cymorth - Dyma ychydig o uchafbwyntiau eich campau codi arian dros yr ychydig fisoedd diwethaf - diolch am bopeth a wnewch.

cwtch downloadlawrlwythwch eich cwtch yma:  

* lawrlwythwch eich cwtch yma

A pheidiwch ag anghofio, os hoffech wybod pan fydd pob copi o Cwtch yn cael ei ryddhau, cliciwch yma i ymuno â'n rhestr e-bost 'A Little Cwtch'.

 


 

oeddet ti'n gwybod...

Gair Cymraeg iawn yw "Cwtch" ond mae bellach i'w gael yng ngeiriadur Saesneg Rhydychen sy'n disgrifio cwtsh neu gwtsh. Mae'n lle y gallwch chi fynd iddo i fod yn ddiogel, yn gynnes ac yn ddiogel; mewn geiriau eraill ... Tŷ Hafan

 

share