Ty Hafan

partneriaid corfforaethol

Ers i Tŷ Hafan gael ei sefydlu, rydym wedi gweithio gydag rhai partneriaid gwirioneddol wych. Diolch i bob un ohonynt am ein helpu ni i wella bywydau plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

corporate partners

Os ydych yn ystyried dod yn bartner corfforaethol i Tŷ Hafan, cymerwch gipolwg ar y cwmnïau rydym eisoes yn cydweithio â nhw i weld cymaint maen nhw’n mwynhau cefnogi ein gwaith.

Piciwch draw i’n tudalen dystebau i glywed gan rai pobl sydd wedi dweud geiriau caredig amdanom.

Ac os mai un o’n partneriaid corfforaethol cyfredol sy’n darllen y geiriau hyn, diolch am eich holl gefnogaeth ffantastig. Rydych chi’n seren!

 

tystebau gan ein partneriaid

tystebau gan ein partneriaid

share