Ty Hafan

cwestiynau cyffredin

volunteer

Pwy sy’n gallu gwirfoddoli?

Bron pawb. Rydym yn annog pobl o bob cefndir i wirfoddoli, gan y byddwn bob amser yn ceisio dod o hyd i rôl sy’n addas ar eich cyfer.


Oes terfyn oedran uwch?

Nac oes. Ond er mwyn gwirfoddoli mewn ysbyty, mae’n rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn. Ac er mwyn helpu yn un o’n siopau, mae’n rhaid i chi fod yn 14 neu’n hŷn.


Am faint o amser mae’n rhaid i mi wirfoddoli?

Mae hynny lan i chi’n llwyr. Mae rhai pobl yn gwirfoddoli’n rheolaidd am awr neu ddwy bob wythnos, a rhai’n helpu mewn digwyddiadau sy’n digwydd unwaith yn unig. Ac mae eraill ar gael i’n cefnogi yn ystod gwyliau’r ysgol. Beth bynnag y gallwch chi ei gynnig, byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod eich profiad o wirfoddoli’n ddymunol ac yn werth chweil.


Sut fyddwn i'n dod yn wirfoddolwr?

Ni allai ddod yn un o'n seren gwirfoddolwyr yn fwy haws. Edrychwch ar ein cyfleoedd gwirfoddoli, gwnewch cais gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.


A ydych yn gofyn am eirda?

Os byddwch yn gwirfoddoli yn amal gyda Tŷ Hafan, rydym yn gofyn i chi roi manylion dau ganolwr. Nid oes angen i ni gael gafael ar gyfeiriadau ar gyfer ein dyddiau digwyddiad neu wirfoddolwyr corfforaethol.


A fydd angen i mi Datgeliad a Gwahardd Gwasanaeth (DBS) gwirio?

Mae Tŷ Hafan yn ymrwymedig i ddiogelu yr holl weithwyr, gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaeth, yn ogystal â'r brand Tŷ Hafan a diddordebau eraill o Dŷ Hafan . Mae'n ar gyfer y rheswm hwn mae angen i ni gynnal gwiriadau DBS weithiau . Mae'r gwiriadau hyn fel arfer yn berthnasol yn unig i wirfoddoli rolau ar safle hosbis, ond gallwch edrych ar y disgrifiad swydd os nad ydych yn siŵr .


A fydd gwirfoddoli’n effeithio ar fy Lwfans Ceisio Gwaith?

Ni fydd gwirfoddoli ar gyfer Tŷ Hafan yn effeithio ar eich Lwfans Ceisio Gwaith, cyn belled â’ch bod yn dal i chwilio am waith ac ar gael i weithio.


Rwy’n derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (Budd-dal Analluogrwydd yn flaenorol). A fydd gwirfoddoli’n effeithio ar hyn?

Fel arfer, nid yw gwirfoddoli’n effeithio ar eich Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

share