Ty Hafan

blychau casglu arian

collection boxes

mae pob ceiniog yn help!

Beth am ein helpu ni i ddod o hyd i lefydd newydd i roi ein blychau codi arian – llefydd sy’n wahanol i’r rhai arferol fel siopau, gorsafoedd petrol, tafarnau ac ati – fel bod ein hincwm yn parhau i gynyddu’n gyson.

does dim byd yn symlach!

Beth am ffonio Ken i ofyn am flwch casglu arian i’w osod yn eich swyddfa neu’ch gweithle?

I gadw’r costau mor isel â phosibl, bydd Ken yn eich cynghori ar sut i wagio’r cyfraniadau o’ch blwch a’u talu i mewn i’r banc. Fel arall, efallai bod gwirfoddolwr yn eich ardal allai wneud wneud hyn drosoch.

hoffech chi ddod yn asiant blychau casglu arian gwirfoddol?

Rydym bob amser yn chwilio am bobl newydd i weithredu fel asiant blychau casglu arian gwirfoddol, sy’n fodlon cynnal blychau casglu arian yn eu cymunedau lleol.

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i ddod yn asiant blychau casglu arian gwirfoddol, cysylltwch â Ken am sgwrs a manylion am sut i gofrestru.

ken davies, gweinyddwr blychau casglu arian

Gallwch gysylltu â Ken ar +44 (0)29 2067 2060, ffôn symudol 07917 847540, neu e-bost ken.davies@tyhafan.org

share