Ty Hafan

trysori atgofion

short break care

Rydyn ni’n sylweddoli pa mor bwysig yw trysori atgofion arbennig o’ch plentyn.

Y symbol rydyn ni’n ei ddefnyddio fel teyrnged i’ch plentyn yw carreg gron. Gellir cerfio enw’r plentyn ar garreg gron a’i gosod yn ein gardd goffa dawel.

Rydyn ni’n cynnig cyfle i deuluoedd fynychu gwasanaethau coffa bob blwyddyn, ac mae croeso bob amser i deuluoedd ymweld â’n hosbis a threulio amser tawel, myfyrgar yno.

Rydyn ni’n cynnig ein cymorth i deuluoedd am gyhyd ag y mae arnynt ein hangen ni.

“Bydd gan Tŷ Hafan le arbennig yn fy nghalon am byth oherwydd y gofal a’r cariad a roesant i Pablo, ac am y cariad a’r help maen nhw’n para i’w roi i’w frodyr a’i chwiorydd.””

Rachel

share