Ty Hafan

rhowch ni’n gyntaf

Mae enwi Tŷ Hafan fel eich dewis o elusen i’w chefnogi yn ffordd wych o ddangos i’ch cwsmeriaid a’r gymuned eich bod wedi ymrwymo i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

Trwy feithrin perthynas hirdymor â ni, mae’n fwy tebygol y bydd eich cwmni a’ch partneriaeth â ni hefyd yn cael budd o sylw’r wasg, yn enwedig ar y dechrau ac wrth i ni gyrraedd targedau codi arian.

charity of the year

Sut gall eich cwmni gefnogi partneriaeth â Tŷ Hafan

 

  • Trefnwch ddiwrnod pan fydd gweithwyr yn cyfrannu nwyddau i un o siopau Tŷ Hafan
  • Rhowch flychau casglu arian Tŷ Hafan yn eich gweithle
  • Gallai gweithwyr gynnig amser i wirfoddoli ar gufer Tŷ Hafan
  • Gallai eich cwmni gyfrannu rhoddion neu wasanaethau sy’n cefnogi gwaith Tŷ Hafan

 

Digwyddiadau Tŷ Hafan

Rydym yn trefnu ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn y gallai eich gweithwyr gymryd rhan ynddynt. 

Donate

share