Ty Hafan

charity ambassador

dod yn llysgennad elusennol

Ein nod yw cyrraedd pob plentyn sy’n byw bywyd byr a’u teuluoedd yng Nghymru, sydd ag angen ein cymorth.

I wneud hyn, mae arnom angen pobl o bob cefndir i godi ymwybyddiaeth o Dŷ Hafan a rhoi hwb i ymgyrchoedd codi arian mewn cymunedau ym mhob rhan o Gymru.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut y gallwch chi wneud hyn fel Llysgennad Elusennol, ffoniwch ni ar 029 2053 2199 neu anfonwch e-bost i volunteering@tyhafan.org

Roeddech chi ar fin gofyn...


Pa fath o bethau mae Llysgennad Elusennol yn ei wneud?

  • Cydgysylltu casgliadau codi arian
  • Recriwtio cefnogwyr a gwirfoddolwyr
  • Rhoi cyflwyniadau i grwpiau cymunedol
  • Rhoi sgyrsiau mewn ysgolion
  • Datblygu perthynas â busnesau lleol
  • Mynychu digwyddiadau lleol a rhai lle cyflwynir sieciau
  • Chwilio am gyfleoedd i godi arian

 

Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf?

Yn ddelfrydol, mae angen y sgiliau canlynol ar Lysgennad Elusennol, ond byddwn yn eich hyfforddi a’ch cefnogi fel bod modd i chi deimlo’n hyderus yn y gwaith:

  • Gwybodaeth drylwyr o’ch ardal leol, gan gynnwys busnesau a grwpiau cymunedol
  • Y gallu i gyfathrebu’n hyderus ag unigolion a grwpiau
  • Digonedd o egni, a pharodrwydd i feddwl am syniadau fydd yn arwain at ganlyniadau

 

Faint o amser sydd angen i mi ei roi?

Mae hynny’n dibynnu’n llwyr arnoch chi. Byddwn yn cydweithio’n agos â chi er mwyn manteisio i’r eithaf ar unrhyw amser y gallwch ei roi.

 

Apply Now


I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch wneud hyn fel Llysgennad Elusennol, ffoniwch ni ar 029 2053 2199 neu anfonwch e-bost i volunteering@tyhafan.org

llysgenhadon enwog

Mae sawl llysgennad enwog wedi cefnogi Tŷ Hafan er 1999 i’n helpu ni i gynnig cysur, gofal a chymorth i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, a’u teuluoedd.    

Donate

share