Ty Hafan

creu atgofion gydol oes

challenge event

Yn y Deyrnas Unedig a thramor, mae nifer fawr o heriau rhagorol y gallwch roi cynnig arnynt er mwyn helpu Tŷ Hafan i greu a choleddu llond bywyd o atgofion ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

O feicio yng Nghanolbarth America, i redeg Marathon Llundain, i neidio allan o awyren ar 12,000 troedfedd, mae cyfle i chi fynd ar daith fythgofiadwy a fydd yn newid eich bywyd chi yn ogystal â bywydau’r rhai rydym yn eu cefnogi.

 


Apply to run the Virgin London Marathon for Tŷ Hafan

 

Siaradwch â ni cyn trefnu eich lle


Siaradwch â ni cyn trefnu eich lle

Os byddwch yn dod o hyd i her yr hoffech roi cynnig arni, cysylltwch â ni cyn trefnu eich lle trwy lenwi ein ffurflen ymholi ar-lein.

Bydd ein tîm Codi Arian yn cysylltu â chi er mwyn trafod sut y gallwn sicrhau bod eich her yn codi cymaint o arian ag sy’n bosibl, yn y ffordd orau bosibl, ar gyfer Tŷ Hafan.


dewiswch hunan-ariannu eich her

Mae’n debyg y bydd cwmnïau sy’n trefnu digwyddiadau her yn cynnig dewisiadau o ran sut i dalu am gymryd rhan. Rydym yn eich cynghori chi i hunan-ariannu eich her. Trwy wneud hyn, bydd yr arian y byddwch yn ei godi’n mynd yn uniongyrchol i Tŷ Hafan fel bod modd i ni ei ddefnyddio ar unwaith.


cynghorion gwych i’ch helpu i godi arian

Er mwyn helpu i wneud eich digwyddiad codi arian mor hawdd a difyr ag y bo modd, rydym wedi creu pecyn cymorth codi arian. Edrychwch arno am ysbrydoliaeth cyn mynd ati i godi arian ar gyfer Tŷ Hafan.


y peth cyntaf y mae’n rhaid i chi ei wneud

Ewch i JustGiving a chreu cyfrif codi arian ar-lein – mae’n rhwydd ac yn gyflym. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i deulu, ffrindiau a chydweithwyr eich noddi.

 

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw i chi wrth godi arian.

Donate

share