Ty Hafan

profedigaeth

profedigaeth

Gallwn fod yn gefn i’ch teulu wrth iddynt ymdopi â’r galar y bydd pawb yn ei ddioddef ar ôl marwolaeth eich plentyn.

Byddwn yn gwneud hyn yn y ffordd fwyaf addas ar gyfer pob aelod o’r teulu, naill ai’n unigol neu fel grŵp.

Efallai na fyddwch chi’n awyddus i rannu eich meddyliau a’ch teimladau, hyd yn oed gyda’ch teulu a’ch ffrindiau, ond byddwn ni yno i wrando a’ch helpu i wneud synnwyr o’ch emosiynau.


“Mae’r gefnogaeth a gawsom yn ein profedigaeth wedi bod yn gwbl wych. Mae ‘Tîm Ieuan’ wedi parhau i roi cefnogaeth amhrisiadwy i ni.”

Tracey

Mae’r gefnogaeth hon ar gael am faint bynnag o amser ag y bydd arnoch ei heisiau. Rydym yn deall bod pawb yn galaru’n wahanol, ac nad oes ffordd gywir neu anghywir i alaru.

Byddwch yn gwybod pan ddaw’r amser cywir i chi symud ymlaen, gyda llai o gefnogaeth gan Tŷ Hafan, neu hyd yn oed heb unrhyw gefnogaeth o gwbl.

 

trysori atgofion

Rydyn ni’n sylweddoli pa mor bwysig yw trysori atgofion arbennig o’ch plentyn. 

Donate

share