Ty Hafan

dod yn bartner corfforaethol

corporate partner

Heb help ein partneriaid corfforaethol anhygoel sy’n cefnogi Tŷ Hafan, ni allem ddarparu’r holl wasanaethau sy’n newid bywydau plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

Ond nid rhywbeth i ni’n unig yw ein partneriaethau â busnesau. Gall partneriaeth gorfforaethol â Tŷ Hafan hefyd arwain at fanteision i’ch cwmni chi a’ch gweithwyr.

Felly edrychwch o gwmpas a dysgu am yr holl ffyrdd gwahanol y gallwn wneud pethau rhyfeddol gyda’n gilydd.


Unrhyw gwestiwn?

Gallwch gysylltu â’n Tîm Codi Arian Cymunedol a Busnes ar 029 2053 2199 neu anfonwch e-bost at supportercare@tyhafan.org


Mwynhau’r manteision

Gall ddod yn bartner â Tŷ Hafan fod yn fanteisiol i’ch cwmni mewn nifer o ffyrdd gwahanol:

  • Teimlad braf yw codi arian i gefnogi'r gwasanaethau hanfodol rydym yn eu darparu ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.
  • Bydd cymryd rhan mewn digwyddiadau sy’n meithrin sgiliau adeiladu tîm yn helpu eich gweithwyr i ddod i adnabod ei gilydd ac i ddeall y gwahanol feysydd maent yn gweithio ynddynt.
  • Dangoswch i’ch cwsmeriaid, eich cyfranddalwyr a’r gymuned eich bod chi wedi ymrwymo i wella ansawdd bywyd o fewn y gymdeithas gyfan.
  • Gallech ddenu cyhoeddusrwydd da yn y cyfryngau trwy eich gwaith yn gwirfoddoli a chodi arian i achos teilwng.

 

share