Ty Hafan

bod yn dîm gwych

as a team

Mae codi arian gyda ffrindiau, teulu a chydweithwyr yn gallu bod yn llawer o hwyl ac yn rhywbeth sy’n rhoi llawer o foddhad i chi. Gallech ddod at eich gilydd i drefnu un digwyddiad, neu ffurfio grŵp o Ffrindiau Tŷ Hafan sy’n codi arian trwy gydol y flwyddyn.

Beth am...

  • gynnal diwrnod golff elusennol yn eich clwb lleol
  • cynnal te parti prynhawn
  • trefnu dawns ysblennydd
  • sefydlu man golchi ceir yn eich ardal leol.
 

Lawrlwythwch ein canllaw A–Z o syniadau codi arian i gael rhagor o ysbrydoliaeth.

Rhagor o gymorth i godi arian

Gall arbenigwyr codi arian Tŷ Hafan eich helpu mewn amrywiaeth eang o ffyrdd i wneud yn siŵr bod eich digwyddiad codi arian yn llwyddiant mawr. Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yn ein hadran Trefnu eich digwyddiad eich hun.

Mae gennym becyn cymorth codi arian gwych sy’n cynnwys syniadau ar gyfer codi arian, ynghyd â chanllaw cam wrth gam ynglŷn â sut i drefnu digwyddiad codi arian a sicrhau ei fod yn ddiogel a chyfreithiol.

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y pecyn cymorth, byddwch hefyd yn derbyn adnoddau gwych, gan gynnwys balŵns, posteri a sticeri.


Codi arian ar-lein


Y ffordd hawsaf i deulu, ffrindiau a chydweithwyr gefnogi eich digwyddiad codi arian hyw trwy roi ar-lein.

I sefydlu tudalen codi arian ar gyfer eich digwyddiad, ewch i JustGiving.


Ffrindiau Tŷ Hafan Sili

 Sefydlwyd ein grŵp yn 1995, pan ddaeth Suzanne Goodall, sylfaenydd Tŷ Hafan, atom i sôn am ei breuddwyd o adeiladu hosbis i blant ar gyrion ein pentref.

“Bron i 20 mlynedd yn ddiweddarach, rydym yn dal i fod mor frwdfrydig a llawn angerdd ag erioed ynglŷn â chodi cyllid hanfodol i Dŷ Hafan. Mae ein digwyddiadau rheolaidd yn cynnwys dwy noson gwis y flwyddyn, sydd bob amser yn gwerthu allan. Y llynedd, am y tro cyntaf, cynhaliwyd noson bampro i fenywod, ac roedd ei llwyddiant yn syndod ac yn llawenydd i ni i gyd.
“Eleni, mae ein cynlluniau’n cynnwys noson gyrri, helfa drysor i deuluoedd, dawns haf, a groto Nadolig gyda Siôn Corn. Mae’r gymuned leol yn rhoi cefnogaeth wych i ni, ac rydym yn ceisio gwneud ein digwyddiadau mor amrywiol a phleserus â phosibl."

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw i chi wrth godi arian.

Donate

share